2

Rynek Kobro- Łódź pracakonkursowa

2

Rynek Kobro- Łódź pracakonkursowa

2

Rynek Kobro- Łódź pracakonkursowa

2

Rynek Kobro- Łódź praca konkursowa

Data:

2016 r.

Organizator konkursu:

Miasto Łódź - „ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU”

Lokalizacja

Oś ulicy Targowej i Witolda Knychalskiego

 

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie rynku Nowego Centrum Łodzi wraz z obszarami przyległymi

 

Projekt powstawał na terenie położonym w centralnej części miasta, w sercu Strefy Wielkomiejskiej, na obszarze Nowego Centrum Łodzi. Jest to miejsce kluczowe dla współczesnego rozwoju miasta
i jest bardzo ważnym składnikiem jego strategii rozwoju. Działania projektowe oraz realizowane obecnie inwestycje mają na celu uzupełnienie zdegradowanej tkanki urbanistycznej miasta oraz przywrócenie mieszkańcom miasta terenów zajętych wcześniej przez infrastrukturę kolejową.

 

Podczas naszych prac nad projektem napotkaliśmy na szereg problemów wymagających rozwiązania takich jak niejednorodny kontekst architektoniczny w postaci sąsiedztwa budynków w różnym stylu,
o odmiennym wyrazie, oraz technologii wykonania. Musieliśmy się zmierzyć i zaproponować architekturę placu która miała łączyć wspólną przestrzenią budynki Zakładu Energetyki, Budynek EC1 (Planetarium), dworzec fabryczny czy inne przewidywane budynki biurowe jak Przystanek mBank czy Nowa Fabryczna. Wynikiem naszych przemyśleń była zaproponowana przez nas koncepcja łącząca współczesność i nowoczesność z historią która w sposób nienachalny wpisywała się w obszar Nowego Centrum Łodzi, spełniała założenia obowiązującego planu miejscowego oraz umożliwiała odbieranie ludziom otoczenia w sposób przyjazny i zachęcała ich do spędzania czasu
w tym rejonie miasta. Centralną częścią projektu była rampa dla niepełnosprawnych która miała formę kaskady umożliwiająca połączenie poziomu płyty Rynku z poziomami niższymi, również z płytą
z torowiskiem dworca. Kondygnacja -1 oraz -2 miała mieć formę pasażu handlowo0-usługowego na którego tyłach znajdowałyby się parking podziemny wielopoziomowy z pochylnią umieszczoną przy budynku EC1.

Ze względu na ograniczoną możliwość stosowania zieleni wysokiej zdecydowaliśmy się na oszczędną formę projektu oraz klasyczne, geometryczne podziały placu na poszczególne funkcje, kładąc nacisk na umożliwienie organizacji punktów zainteresowania dla ludzi takich jak małe pawilonem handlowo-usługowe umieszczone na poziomach -1 i -2 oraz umożliwienie skomunikowania okalających dworzec ulic Wojciecha Jerzego Hasa oraz Alei Rodziny Poznańskich ciągiem pieszo jezdnym.