2

Projekt przebudowy domu jednorodzinnego na potrzeby kliniki dentystycznej- Kolumna

2

Projekt przebudowy domu jednorodzinnego na potrzeby kliniki dentystycznej- Kolumna

2

Projekt przebudowy domu jednorodzinnego na potrzeby kliniki dentystycznej- Kolumna

2

Projekt przebudowy domu jednorodzinnego na potrzeby kliniki dentystycznej- Kolumna

Data:

2013  - ***

Inwestor

Osoba prywatna

Lokalizacja

miejscowość - Kolumna, skrzyżowanie ulic Świerkowej i Sosnowej

 

 

Projekt przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy domu mieszkalnego dla potrzeb kliniki dentystycznej (gabinetów) wraz z częścią mieszkalną.

 

Projekt zakładał przeprojektowanie oraz zmianę formy istniejącego budynku mieszkalnego, aby było możliwe prowadzenie małej kliniki dentystycznej wraz z wymaganym do tego zapleczem w postaci pokoi socjalnych dla pracowników, przestrzeni magazynowania materiałów medycznych oraz odpadów, strefy recepcji wraz z poszczególnymi gabinetami. Dodatkowo budynek miał posiadać strefę prywatną, mieszkalną, dostępną od strony podwórza drugim wejściem.

 

Należało połączyć wymagania właścicieli co do klasycznej formy budynku, z ograniczonymi przez zadrzewienie możliwościami działki oraz wymaganą funkcją i zastanym stanem istniejącym obiektu. Dodatkowym czynnikiem rozważań była konstrukcja tradycyjna, murowana oraz układ kominów
i przyłączy mediów.

 

Ostatecznie po konsultacjach z inwestorem została wypracowana forma budynku, w układzie litery
„L” z główną bryłą oraz dochodzącą do niej rozbudową, przykrytych dachami dwuspadowymi,
z umiejscowioną od frontu lukarną tworzącą swojego rodzaju fronton Zaproponowano od strony ulicy podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody umożliwiające pokonanie różnicy terenu rzędu 1m. Od strony podwórza wypracowano taras wypoczynkowy na podwyższeniu wraz z niewielkim podcieniem pełniącym funkcję zadaszenia nad wejściem głównym. Na prośbę inwestora zaprojektowano układ
z lokalizacją schodów wewnętrznych w takim miejscu aby była możliwość autonomicznego działania poszczególnych części budynku oraz umożliwienie maksymalnego rozdziału stref na usługową oraz prywatną.