2

Projekt budowy pawilonu handlowo-usługowego Netto

2

Projekt budowy pawilonu handlowo-usługowego Netto

2

Projekt budowy pawilonu handlowo-usługowego Netto

2

Projekt budowy pawilonu handlowo-usługowego Netto

Data:

2015 - ***

Inwestor

BUDNER INVESTMENT sp z o.o. sp. komandytowo-akcyjna

Lokalizacja

miejscowość – Łódź, gmina Nowosolna, ul. Brzezińska

 

 

Stacja paliw BP

 

Założeniem projektu było opracowanie projektu stacji paliw BP na terenie inwestycyjnym położonym w Łodzi, gminie Nowosolna, pomiędzy ulicą Brzezińską oraz Byszewską. Nieruchomość stonowała część terenu przy centrum handlowym, która pierwotnie była przeznaczona pod miejsca parkingowe oraz instalację kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi. W toku planowania należało się również zmierzyć z zapisami planu miejscowego w zakresie strefy ochrony konserwatorskiej oraz wymaganiami dotyczącymi wypracowania formy pierzei z historycznymi podziałami terenu od strony ul. Brzezińskiej.

 

Wypracowano układ zagospodarowania dopasowany do komunikacji istniejącego parkingu, zapewniający bezpieczne oraz wygodne użytkowanie budynków przy centrum handlowym oraz umożliwiający optymalne wykorzystanie istniejącego zjazdu przez samochody ciężarowe oraz cysterny. Zaproponowano samonośną ścianę stanowiącą pierzeję ulicy w celu wypełnienia wytycznych konserwatorskich.