2

Stacja paliw Orlen

2

Stacja paliw Orlen

2

Stacja paliw Orlen

2

Stacja paliw Orlen

Data:

2017

Inwestor

PKN Orlen

Lokalizacja

miejscowość – Łódź, skrzyżowanie ulicy Rokicińskiej i ul. Augustów

 

 

Stacja paliw Orlen

 

Założeniem było opracowanie projektu stacji paliw Orlen na terenie inwestycyjnym położonym
w Łodzi, przy skrzyżowaniu ulic Rokicińskiej oraz ul. Augustów. Nieruchomość narożna pierwotnie zabudowana pawilonem handlowym - salonem samochodów używanych stanowiła wyzwanie organizacyjne oraz planistyczne ze względu na położenie w znacznej bliskości do innych obiektów na działkach sąsiednich. Dodatkowym ograniczeniem była linia wysokiego napięcia przebiegająca nad terenem inwestycji oraz ograniczeniami związanymi z lokalizacją zbiorników paliwowych oraz zbiornika gazu LPG.

 

Dla terenu została opracowana najpierw dokumentacja dla celów uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
a następnie dokumentacja projektowa założenia inwestycyjnego. Ze względów proceduralnych należało podzielić dokumentacje na różne etapy, takie jak dokumentację do celu pozyskania pozwolenia budowlanego na przebudowę zjazdu od strony ul .Rokicińskiej wraz z przebudową fragmentu komunikacji wewnętrznej oraz dokumentację dla całości stacji paliw wraz z przebudowa zjazdu od strony ul. Augustów.